Seminar: Directeur in Duitsland - ken uw rechten, plichten en risico's

Seminar: Directeur in Duitsland - ken uw rechten, plichten en risico's

Op 12 maart 2020 verzorgt HELEX Advocaten & Rechtsanwälte in samenwerking met de DNHK opnieuw een seminar over arbeids- en ondernemingsrechtelijke vragen rondom de positie van directeur van een Duitse GmbH.

Tijdens het drie uur durende seminar van 09.30 tot 12.30 uur wordt ingegaan op de aanstelling van de directeur en de contractuele relatie, benoeming en ontslag alsmede bevoegdheden en aansprakelijkheden. 

Het seminar vindt  deze keer plaats in Den Haag bij de DNHK, Nassauplein 33, 2585 EC Den Haag.

Alle verdere informatie en mogelijkheid tot aanmelden vindt u hier.