Personeel in Duitsland

Voor al uw vragen bij indienstneming, HR management  en ontslag. Onderhandelen met OR en vakbonden. Opstellen sociaal plan, reorganisaties, bedrijfssluiting.

 

 • Indienstneming en arbeidsovereenkomst
 • Uitzending en detachering
 • Bijzonderheden bij arbeidsvoorwaarden zoals sociale verzekeringskwesties, pensioen, salary split
 • Privacy onderwerpen waaronder de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in Duitsland
 • Bedrijfsauto
 • Personeelshandboek / personeelsreglement
 • CAO’s
 • Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
 • Werknemergegevens
 • Arbeidsongevallen
 • Non-concurrentiebeding
 • Ontslag
 • OR en medezeggenschap
 • Overgang van onderneming
 • Reorganisatie
 • Collectief ontslag
 • Voeren van gerechtelijke procedures in Duitsland


Contact: Marije van der Tol

Onze andere expertise