Deliveroo (Hoge Raad) versus Roamler (Bundesarbeitsgericht) – zijn platformwerkers werknemers?

Deliveroo (Hoge Raad) versus Roamler (Bundesarbeitsgericht) – zijn platformwerkers werknemers?

Platform arbeid is ook hot in Duitsland. De vraag of platformwerkers werknemers zijn, houdt niet alleen de Nederlandse gemoederen bezig. De Hoge Raad oordeelde hierover in maart 2023 in het bekende Deliveroo arrest. Ook het Duitse Bundesarbeitsgericht boog zich erover, in de zgn. Roamler uitspraak uit 2020. Hoe verhouden de beide uitspraken zich tot elkaar? Wat is anders, wat niet en waarom?

In een recent artikel in het Vakblad Grensoverschrijdend Werken licht Marije van der Tol het Roamler arrest rechtsvergelijkend toe: Hoe ‘Deliver(oo)t’ het Bundesarbeitsgericht in Duitsland? Zijn platformwerkers werknemers? Het artikel leest u hier .