Webinars Duits recht

Webinars Duits recht

Advocaten in Nederland krijgen regelmatig te maken met Duits recht. Duitsland is immers de grootste handelspartner van Nederland. Contracten worden naar Duits recht gesloten, bij geschillen blijkt ineens dat Duits recht van toepassing is of een cliënt breidt uit naar Duitsland en wil aldaar personeel in dienst nemen. Ute Acker en Marije van der Tol hebben hierover voor de Academie voor de Rechtspraktijk een drietal webinars over Duits recht verzorgd.

Hierin worden in het handelsverkeer veel voorkomende onderwerpen besproken. Soms kan het voor een Nederlandse partij voordelen opleveren om naar Duits recht te contracteren, bijvoorbeeld voor een Nederlandse agent of distributeur. Soms is het goed bedacht te zijn op grote verschillen. Verschillen in de rechtscultuur kunnen een valkuil zijn bij het onderhandelen met Duitse partijen. Deze webinarreeks heeft met name tot doel om probleembewustzijn te creëren.   
 

  • Het eerste webinar uit de reeks behandelt na een korte introductie over rechtsculturele verschillen thema’s uit het algemene verbintenissenrecht. Zo kan onder bepaalde omstandigheden onder ondernemers zwijgen tot een overeenkomst leiden: het ‘kaufmännische Bestätigungsschreiben‘ is een bijzonder fenomeen waar men op bedacht moet zijn. Algemene voorwaarden worden in Duitsland – ook in B2B verhoudingen – zeer streng getoetst. Soms kan het daarom verstandig zijn om niet in onderhandelingen te treden maar de voorwaarden (waaronder ook standaardcontracten vallen) maar te accepteren. Achteraf kan men dan het argument voeren dat een clausule niet rechtsgeldig is (‘AGB-Falle’).

  • In het tweede webinar bespreekt Ute Acker enkele veel voorkomende commerciële contracten (handelskoop, agentuur, distributie). Aan de orde komen o.a. de korte verjaring bij non-conformiteit van geleverde zaken, de vergaande processuele rechten van de agent om inzage in de boeken van de principaal te verkrijgen en de goodwill vergoeding die de distributeur net zoals de agent ontvangt.

  • In het derde webinar geeft Marije van der Tol een overzicht van het Duitse arbeidsrecht en stelt zij een aantal belangrijke verschillen voor. Zo bestaat er nauwelijks ontslagbescherming in kleine ondernemingen met tien of minder FTE. Ook de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte verloopt in Duitsland geheel anders.

De Academie voor de Rechtspraktijk is een bekend opleidingsinstituut voor advocaten en bedrijfsjuristen.

Wij bieden ook regelmatig inhouse cursussen en scholing over specifieke onderwerpen aan. Vragen? Neem contact op met Ute Acker of Marije van der Tol, beiden advocaat & Rechtsanwältin bij HELEX Advocaten & Rechtsanwälte