Home-office plicht en andere nieuwe Corona regels voor de werkplek in Duitsland

Home-office plicht en andere nieuwe Corona regels voor de werkplek in Duitsland

Thuiswerken is ook in Duitsland een belangrijke maatregel om Corona terug te dringen. Anders dan in Nederland geldt hiervoor geen dringend advies meer, maar is er nu een wettelijke regeling: Met ingang van 26 januari 2021 geldt in Duitsland de SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. Deze moet voorlopig een einde maken aan de discussie over wel of geen wettelijk recht om thuis te werken. Verder legt de verordening werkgevers andere plichten op om werknemers op de werkplek zoveel mogelijk tegen infectie te beschermen. 

Een harde economische shutdown kan alleen worden voorkomen als het risico op infectie op het werk wordt verkleind.” Zo kondigt het Duitse Ministerie de nieuwe beschermingsmaatregelen aan die vanaf 26 januari 2021 in eerste instantie tijdelijk tot 15 maart 2021 voor de werkplek in Duitsland gelden.

Het werken in home-office is ook in Duitsland een belangrijk uitgangspunt om het infectierisico terug te dringen. Als één van de uitkomsten van het laatste Corona overleg tussen Bundeskanzlerin Merkel en de Duitse bondslanden van 20 januari 2021 is het werken in home-office nu in de nieuwe verordening voor het gehele land verankert.

De regel vanaf 26 januari 2021 luidt dat werkgevers de plicht hebben om werknemers die op kantoor werken of vergelijke werkzaamheden verrichten aan te bieden om van huis uit te werken. Dit hoeft alleen niet wanneer er zwaarwegende bedrijfsmatige redenen zijn die zich daartegen verzetten. Als de werkgever vindt dat werken in home-office niet mogelijk is, zal hij dat ingeval van een geschil moeten bewijzen. Een definitie van zwaarwegende bedrijfsmatige redenen geeft de verordening niet.

De Duitse arbeidsinspectie kan de werkgever bij overtreding van de regels in de nieuwe verordening in theorie boetes tot wel 30.000 euro opleggen.

De verordening verplicht werknemers niet specifiek om op het home-office aanbod van de werkgever in te gaan. Daarom wordt wel van een home-office plicht “light” gesproken. Toch vermeldt het Duitse Ministerium für Arbeit und Soziales in de toelichting dat van werknemer wel wordt verlangd voor zover mogelijk op het aanbod van de werkgever in te gaan.

Hoe het thuiswerken verder inhoudelijk wordt geregeld, bijvoorbeeld ten aanzien van de benodigde middelen, zullen werkgever en werknemer zelf moeten afspreken bijvoorbeeld in een thuiswerkovereenkomst.

De verordening legt werkgevers voor dezelfde periode tot 15 maart 2021 ook andere plichten op. Ook deze hebben hiermee een wettelijke basis gekregen, iets wat we in Nederland (nog) niet kennen. Het betreft: 

  • Werk gerelateerde bijeenkomsten van meerdere personen moeten tot het minimum worden beperkt. Zo mogelijk moeten deze worden vervangen door online oplossingen. Als online-oplossingen gelet op het werk niet mogelijk, dient werkgever te zorgen voor passende beschermingsmaatregelen zoals ventilatie en scheidingswanden. 
  • Als een bedrijfsruimte door meerdere personen tegelijk gebruikt moeten worden, moet voor iedere persoon minstens 10 m² beschikbaar zijn. Als het werk van deze personen een dergelijke afstand niet mogelijk maken, moet de werkgever anderen beschermingsmaatregelen nemen, met name door te zorgen voor ventilatie en scheidingswanden. 
  • Bij bedrijven met 10 of meer werknemers moeten deze worden ingedeeld in zo klein mogelijke, vaste groepen. Persoonlijke contacten tussen de afzonderlijke groepen moeten tot een minimum worden beperkt. Flexibele werktijden moet mogelijk worden gemaakt, mits de omstandigheden dit toelaten.
  • Werkgevers moeten hun werknemers medische mond- en neuskapjes of FFP2-kapjes ter beschikking stellen.

 
Andere maatregelen die gelden voor de werkplek in Duitsland, ook al voor de inwerkingtreding van de nieuwe verordening, zijn:

  • minimaal 1,5 meter afstand houden. Waar dat niet mogelijk is moet een mond- en neuskapje worden gedragen.
  • Ook in kantines en pauzeruimtes moet de minimumafstand van 1,5 m worden aangehouden.
  • Werkgevers moeten zorgen voor dispensers met vloeibare zeep en handdoeken in sanitaire ruimtes.
  • Regelmatige ventilatie moet gegarandeerd zijn.


Meer informatie nodig? Neem contact op met Marije van der Tol.